“บิ๊กป้อม” ย้ำไทยหนุนการศึกษา เน้นเข้าถึงเสมอภาค-ครอบคลุม-เท่าเทียม

“ประวิตร” กล่าวถ้อยแถลงการปร…